استاندارد های سایمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاییدیه شرکت ملی گاز – دریافت شده توسط نماینده اصفهان:

 

new doc 11

 

 

Slide28Slide27

Slide29

Slide30

بالا