پی ال سی

PLC در واقع خلاصه شده Programmable logic controller می باشد، به معنی کنترل کننده برنامه ریزی شونده دارای منطق.

پی ال سی یک کامپیوتر دیجیتال است که همانند مغز یک سیستم اتوماسیون صنعتی عمل می کند.

به طور کلی مزیت این سیستم های کنترلی به مراحل تولید آن مربوط می شود که مقاومت های لازم برای یک محیط صنعتی را

داشته باشد.

MDR front

پی ال سی ها باید برنامه ریزی شوند و برنامه نویسی پی ال سی ها از زبان های استاندارد عمومی مهندسی پشتیبانی می کند، به

همین دلیل اگر مهندسین برنامه نویسی یک برند را فرا گرفته باشند به سادگی می توانند در دیگر برند های مختلف موجود در بازار هم

برنامه نویسی کنند.

 

plc____

 

پی ال سی ها یا منبع تغذیه داخلی دارند یا نیاز به یک منبع تغذیه جانبی خواهند داشت ، درست مثل یک کامپیوتر شخصی.

 

همانند یک کامپیوتر دارای رم ، رام و پردازنده هستند و تفاوت کاربرد و قیمت پی ال سی ها  را معمولا این قسمت ها تعیین می کنند.

 

پی ال سی می تواند دارای انواع ورودی و خروجی ها بسته به نوع کاربری آن باشد و بازه انتخاب مناسبی را برای یک پروژه تامین نماید.

Input , Output  یا همان I/O می تواند با پردازنده ادغام شود یا به صورت کارت های افزایشی قابل اضافه کردن به پردازنده باشد.

 

برای انتخاب یک پی ال سی مناسب برای پروژه اتوماسیون صنعتی باید تمامی موارد مورد بررسی قرار گیرد و پس از تعریف پروژه

پی ال سی مورد نیاز آن پروژه هم انتخاب گردد.

 

 

 

 

 

بالا