Redundancy

Redundancy ریداندانسی

 

 

 

ریداندانسی سایمون

CIMON Redundancy

با توجه به نیاز برخی پروژه های اتوماسیون صنعتی به وجود پشتیبانی بیشتر از یرخی قابلیت ها ریداندانسی امروزه اهمیت بسیاری پیدا کرده است .

ریداندانسی قابلیت پشتیبانی آنی در یک یا چند قسمت می باشد که در صورت خروج آن قسمت مورد نظر از پروژه به طور آنی جایگزینی برای آن وارد پروسه می شود و از

توقف پروسه جلوگیری می شود.

قابلیت ریداندانسی هم برای نرم افزار و هم برای سخت افزار ارائه می شود.

در مورد نرم افراز معمولا نرم افزار اسکادا باید قابلیت ریداندانسی را داشته باشد .

و در مبحث سخت افراری ، ماژول های افزایشی PLC یک ماژول پشتیبان یا ریداندانت را پشتیبانی می نماید.

ماژول هایی که معمولا ریداندانت را پشتیبانی می نمایند عبارتند از:

 

۱-شبکه (Ethernet)

۲-پاور

۳-پردازنده(CPU)

عملکرد یک سیستم ریداندانت بر پایه PLC به این صورت است که ماژول معیوب مورد نظر در زمانی کمتر از ۵۰ میلی ثانیه با ماژول ریداندانت جایگزین

شده و سیستم به کار خود ادامه می دهد.

 

 

 

 

بالا