کنترل دور موتور (درایو) Frequency Inverter

 

 

1

درایو یا اینورتر اصطلاح امروز بازار برق و اتوماسیون صنعتی ما به Frequency inverter ها اشاره دارند .

این قطعات بسیار قابل اهمیت هستند و برای کنترل دور موتور استفاده می شود .

با پیشرفت روز افزون علم الکترونیک کنترل کننده های دور موتور ساخته شدند که جایگزین خوبی برای موتور های DC به وجود آمد.

به این دلیل که موتور های AC دارای هزینه تعمیر و نگهداری به مراتب کمتری نسبت به موتور های DC هستند.

تنها مشکل به جود آمده در این را ه نوع کنترل موتور های AC بود که با توجه به رابطه موجود بین ولتاژ و گشتاور چنانچه به تنهایی با کاهش ولتاژ

بخواهیم دور موتور را کنم کنیم  گشتاور موتور به شدت افت می کند لذا به تکنیک های جدید تری روی آورده شد که از آن دسته کنترل ولتاژ و

فرکانس به صورت همزمان V/F و همچنین کنترل های پیشرفته تر از V/F که Vector Control نامیده می شود در این روش ها سعی شده با تغییر

سرعت موتور گشتاور موتور ثابت بماند و یک موتور AC نزدیک به شرایط موتور DC فعالیت کند.

 

بالا