راه انداز نرم (سافت استارتر)

EMX3_Soft_Starter_Family

Soft starter راه انداز نرم موتور

 

یکی از بزرگترین مشکلات راه اندازی موتور های AC ،آ سنکرون ،گشتاور راه اندازی بالا می باشد.

این مورد که به اصطلاح عامیانه ضربه راه اندازی می باشد مشکلات خاصی برای ادوات متصل به موتور به وجود می آورد.

از جمله بریدن شفت ، خورد شدن دنده های گیر باکس و …..

 

 

262__pic1

 

 

لذا برای رفع این مشکل تجهیزی به  بازار عرضه شده به نام راه انداز نرم ، که توسط این دستگاه کلیه موتور ها به نرمی و

بدون ضربه اولیه استارت شده و پس از طی زمان تنظیم شده به گشتاور نامی می رسد.

گشتاور اولیه بسته به نوع راه انداز قابل تنظیم می باشد .

1

بالا