کلید هوایی

MasterpactNW_opt

کلید های هوایی جهت حفاظت شبکه از ۸۰۰ آمپر تا ۶۰۰۰ آمپر قابل ارائه می باشد.

قدرت قطع این کلید ها از ۴۲ کیلو آمپر شروع شده و تا ۱۰۰ کیلو آمپر قابل ارائه هستند.

کلید ها ی هوایی به دو صورت ثابت و کشویی عرضه می شوند ، که در حالت کشویی قسمت متحرک که در

حقیقت خود کلید می باشد می تواند از کابین جدا شده و با کلید دیگر جایگزین شود .

 

NW50H2-2004-01

 

 

این کلید ها نیز می توانند با مجهز شدن به موتور امکان قطع و وصل از راه دور را داشته باشند .

امکان اینترلاک کردن دو کلید هوایی در مدارات Change over وجود دارد که ادوات اینترلاک به دو صورت میله ای و کابلی ارائه می گردد.

که در حالت اینتر لاک میله ای هردو کلید باید به صورت عمودی قرار بگیرند ولی در حالت اینترلاک کابلی امکان نصب دو کلید به صورت افقی در

کنار هم وجود دارد.

 

468726891_1280x720

بالا