سبد خرید خالیست

حریم برق فشار قوی برای ساخت‌وساز چقدر است؟

خانه » حریم برق فشار قوی برای ساخت‌وساز چقدر است؟

در حین تدوین دستورالعمل‌ها و تنظیم مقررات مرتبط با توسعه خطوط برق با ولتاژ بالا، تحقیقات معمولاً درباره مسائلی که به نزدیکی این خطوط مرتبط می‌شوند، انجام می‌شود. در ایران، وزارت نیرو در تاریخ ۱۹ آوریل ۲۰۱۵ مقرراتی درباره حفاظت از خطوط انتقال و توزیع برق با ولتاژ بالا تصویب کرد. این مقررات تعاریف و الزامات مختلفی را برای ساخت و نگهداری خطوط برق تعیین می‌کنند.

بعضی از مفاهیم اساسی شامل محور خط، مسیر خط و نوع‌های مختلف حریم در ساخت و ساز می‌باشند. محور خط به خطی از تصاویر متصل است که مراکز برج‌ها را به هم وصل می‌کند. مسیر خط نواری است که روی زمین و به‌طور موازی با محور خط قرار می‌گیرد و حد خارجی آن توسط حریم‌های جانبی تعیین می‌شود. حریم‌ها به حریم درجه اول و درجه دو تقسیم می‌شوند. اصطلاح “اسپن” به فاصله افقی بین دو پایه متوالی اشاره دارد.

حریم برق به دو دسته حریم هوایی و حریم زمینی تقسیم می‌شود. حریم زمینی شامل دو نوار در طرفین خط است که به خط وصل می‌شوند و در فاصله‌ای از سطح زمین قرار دارند. عرض این دو نوار توسط مقررات تعیین می‌شود. حریم هوایی نقاطی در هوا در امتداد هادی خط تعیین می‌کند. این حریم‌ها ناشی از تعیین حریم‌های افقی و عمودی نسبت به هادی خط برق هستند. حریم عمودی به فاصله عمودی در هوا از هر طرف هادی خط برق اشاره دارد که توسط مقررات مشخص می‌شود. حریم افقی به فاصله افقی در هوا از هر طرف هادی خط برق اشاره دارد که توسط مقررات مشخص می‌شود.

حریم کابل‌های برق با فشار قوی چقدر است؟

ماده ۲ تصویب‌نامه حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع، مقدار حریم مورد نیاز برای خطوط برق با فشار قوی در طول فعالیت ساخت و ساز، فشار متوسط و فشار ضعیف را تعیین می‌کند. طبق ماده ۲، حریم خطوط برق با توجه به ولتاژهای مختلف مشخص می‌شود. حریم زمینی برای ولتاژ ۳۳ کیلوولت در طول فعالیت ساخت و ساز ۳.۵ متر، برای ۶۳ کیلوولت ۸ متر، برای ۱۳۲ کیلوولت ۹ متر، برای ۲۳۰ کیلوولت ۱۱.۹ متر، برای ۴۰۰ کیلوولت ۱۴ متر و برای ۷۶۵ کیلوولت ۲۵ متر است.
خلاصه:
با توجه به توضیحات ارائه شده، هنوز تبصره‌های خاصی وجود دارد. به عنوان مثال، در شرایط خاص مانند دکل‌هایی که روی تپه قرار دارند یا در شرایط خاص دیگری که خطری برای افراد ندارند و امنیت خط انتقال فشار برق قوی در ساخت‌وساز به خطر نمی‌افتد، می‌تواند مقررات متفاوتی وجود داشته باشد. حریم دکل برق فشار قوی ۶۳ کیلوولت در جهت افقی ۳ متر و در جهت عمودی ۶ متر در نظر گرفته می‌شود. حریم دکل برق فشار قوی ۱۳۲ کیلوولت در جهت افقی ۴.۵ متر و در جهت عمودی ۷ متر در نظر گرفته می‌شود. حریم دکل برق فشار قوی ۲۳۰ کیلوولت در جهت افقی ۶.۵ متر و در جهت عمودی ۸ متر در نظر گرفته می‌شود. حریم دکل برق فشار قوی ۴۰۰ کیلوولت در جهت افقی ۹ متر و در جهت عمودی ۱۰ متر در نظر گرفته می‌شود. حریم دکل برق فشار قوی ۷۶۵ کیلوولت در جهت افقی ۹ متر و در جهت عمودی ۱۰ متر در نظر گرفته می‌شود. امیدواریم این مقاله از وبسایت مبین نیرو برای شما مفید بوده باشد.

ممکن است برای ساخت ساختمان نیاز به یک لیست لوازم برق مصرفی ساختمان داشته باشید. در این صورت، می‌توانید به مقاله مربوطه در وبسایت مبین نیرو مراجعه کنید.